Menu

0

0.00 €

KREDIT

Kredit

Seznam dokumentov, ki so potrebni za sklenitev kreditne pogodbe

ZAPOSLENI

Bančni izpisek s strani banke

Original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu

Drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače

Plačilna lista se predloži samo v primeru, ko iz priloženega bančnega izpiska ni razviden namen nakazila (plača). Podatek o višini plače, nakazane na TRR, razviden iz plačilne liste se mora ujemati s podatkom o višini priliva iz naslova plače na bančnem izpisku

Osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica)

Davčna številka

Več informacij

Upokojenci

Bančni izpisek s strani banke

Original ali izpis iz iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva pokojnine v preteklem mesecu ali

Drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine

Osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica)

Davčna številka

Pokojninski odrezek (samo v primeru, ko iz bančnih izpiskov ni razviden namen nakazila (pokojnina, ZPIZ, PENS)

Več informacij

Leasing dokumentacija

 • za nova vozila je potrebno dostaviti predračun dobavitelja.
 • predračun dobavitelja
 • izpolnjen cenilni zapisnik
 • kopija prometnega dovoljenja in homologacije

Dodatne opcije

 • Če na podlagi zgoraj omenjenih dokumentov nebi bilo mogoče ustrezno preveriti bonitete, stranke vljudno prosimo, da na našo zahtevo dostavijo dodatno dokumentacijo

  Dodatna dokumentacija

  Dodatna dokumentacija

  Kredit

 • Izpolnjena vloga za financiranje in celotna dokumentacija odvisna od statusa poroka.

  Dokumenti za poroke

  Dokumenti za poroke

  Kredit