Menu

0

0.00 €

LEASING

Leasing

Seznam dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o leasingu

Fizične osebe

izpolnjena vloga za financiranje

zadnje tri plačilne liste

kopija osebnega dokumenta

kopija davčne številke

kopija kartice TRR

vozniško dovoljenje

Več informacij

Pravne osebe

izpolnjena vloga za financiranje

kopija osebne izkaznice

kopija davčne številke zastopnika

bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

Več informacij

Samostojni podjetniki

izpolnjena vloga za financiranje

kopija osebnega dokumenta

bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

Več informacij

Upokojenci

izpolnjena vloga za financiranje

dokazila ZPIZ o prejeti pokojnini

bančni izpiski za obdobje 3 oz. 6 mesecev

kopija osebnega dokumenta

kopija davčne številke

kopija kartice TRR

vozniško dovoljenje

Več informacij

Kmetovalci

izpolnjena vloga za financiranje

odločba o statusu kmeta ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev

kopija osebne izkaznice in davčna številka zastopnika

zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list

kopija kartice TRR

bančno potrjen izpis prilivov in odlivov na TRR za 12 mesecev

vozniško dovoljenje

Več informacij

Leasing dokumentacija za vozila

 • za nova vozila je potrebno dostaviti predračun dobavitelja.
 • predračun dobavitelja
 • izpolnjen cenilni zapisnik
 • kopija prometnega dovoljenja in homologacije

Dodatne opcije

 • Če na podlagi zgoraj omenjenih dokumentov nebi bilo mogoče ustrezno preveriti bonitete, stranke vljudno prosimo, da na našo zahtevo dostavijo dodatno dokumentacijo

  Dodatna dokumentacija

  Dodatna dokumentacija

  Leasing

 • Izpolnjena vloga za financiranje in celotna dokumentacija odvisna od statusa poroka.

  Dokumenti za poroke

  Dokumenti za poroke

  Leasing